Žádost o splátkový kalendář

Jestli nezvládáte splatit dluh najednou, můžete požádat o splátkový kalendář. Nedoporučujeme však posílat žádost bez kontaktování konkrétních institucí – každá z nich má jiná pravidla a každý případ posuzují individuálně. U Finanční správy a Celní správy je navíc nutné nejdříve zaplatit správní poplatek 400 Kč.
Detailní postup naleznete níže u kartiček jednotlivých institucí.
400 Kč správní poplatek

O splátkový kalendář můžete zažádat následovně:

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 5 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉHO ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉHO ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ

V seznamu celních útvarů na stránce Celní správy najděte pomocí mapy, seznamu poboček nebo vyhledávání příslušný celní úřad. Na detailní stránce vámi vybraného úřadu pak najdete adresu pobočky, úřední hodiny, ID datové schránky nebo číslo účtu, na který můžete poukázat správní poplatek.

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře u vaší pobočky, pod kterou podle trvalého bydliště spadáte.

3VYPLŇTE ŽÁDOST

3. VYPLŇTE ŽÁDOST

Máte 2 možnosti:

 1. Žádost o splátkový kalendář můžete podat online prostřednictvím portálu Celní správy. Podání žádosti přes portál bude ve vyřizování upřednostněno.
 1. Stáhněte si náš formulář a vyplňte ho. Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4ZAPLAŤTE SPRÁVNÍ POPLATEK

4. ZAPLAŤTE SPRÁVNÍ POPLATEK

Celní správa vyžaduje pro vyřízení žádosti zaplacení správního poplatku. Platbu je možné provést bankovním převodem nebo při podávání žádosti na podatelně (pozor, může se stát, že pokladna má jiné otevírací hodiny než podatelna).

 • Výše správního poplatku je 400 Kč.
 • Číslo účtu svého příslušného celního úřadu najdete v seznamu poboček.
 • Nezapomeňte také vyplnit předčíslí účtu, které je 7771.
 • Variabilní symbol je celé rodné číslo bez lomítka.
 • Doporučujeme do zprávy pro příjemce napsat poznámku, o jaký poplatek se jedná, a přidat své jméno (např. “Správní poplatek splátkový kalendář – Jan Novák”).

5DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

5. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • Pošta
 • Osobně na pobočce

Pozor, žádost neposílejte e-mailem! Úřady takové zaslání nerespektují a žádost nepřijmou.

O splátkový kalendář můžete zažádat následovně:

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 4 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉHO ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉHO ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ

Na mapě s pobočkami ČSSZ zvolte příslušný kraj a okres. Na kontaktní stránce vámi vybraného pracoviště následně najdete adresu pobočky, úřední hodiny, ID datové schránky nebo e-mail.

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře.

Jaké jsou základní podmínky?

 • Pokud je již dluh vymáhán daňovou exekucí, nejsou splátky možné.
 • Splátky se odsouhlasují nejvýše na 36 měsíců.
 • Další podmínky vám sdělí vaše pobočka, pod kterou podle trvalého bydliště spadáte. Záleží na individuální dohodě s příslušným úřadem.

3STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

3. STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

4. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • E-mail
 • Pošta
 • Osobně na pobočce
400 Kč správní poplatek

O splátkový kalendář můžete zažádat následovně:

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 5 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉHO ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉHO ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ

Ve vyhledávání na stránce Finanční správy zvolte příslušný kraj nebo okres. Po kliknutí na konkrétní pobočku pak na kontaktní stránce najdete adresu pracoviště, úřední hodiny, ID datové schránky nebo číslo účtu, na který můžete poukázat správní poplatek.

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře u vaší pobočky, pod kterou podle trvalého bydliště spadáte.

Jaké jsou základní podmínky?

 • Žádost musí obsahovat návrh splátkového kalendáře, tzn. návrh výše jednotlivých splátek včetně jejich časového rozložení.

3VYPLŇTE ŽÁDOST

3. VYPLŇTE ŽÁDOST

Máte 2 možnosti:

 1. Žádost o splátkový kalendář můžete podat online prostřednictvím portálu Finanční správy. Podání žádosti přes portál bude ve vyřizování upřednostněno.
 1. Stáhněte si náš formulář a vyplňte ho. Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4ZAPLAŤTE SPRÁVNÍ POPLATEK

4. ZAPLAŤTE SPRÁVNÍ POPLATEK

Finanční správa vyžaduje pro vyřízení žádosti zaplacení správního poplatku. Platbu je možné provést bankovním převodem nebo při podávání žádosti na pobočce.

 • Výše správního poplatku je 400 Kč.
 • Číslo účtu svého příslušného finančního úřadu najdete v seznamu poboček.
 • Nezapomeňte také vyplnit předčíslí účtu, které je 3711.
 • Variabilní symbol je celé rodné číslo bez lomítka.
 • Doporučujeme do zprávy pro příjemce napsat poznámku, o jaký poplatek se jedná, a přidat své jméno (např. “Správní poplatek splátkový kalendář – Jan Novák”).

5DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

5. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • Pošta
 • Osobně na pobočce

Pozor, žádost neposílejte e-mailem! Úřady takové zaslání nerespektují a žádost nepřijmou.

O splátkový kalendář můžete zažádat následovně:

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 3 kroků:

1KONTAKTUJTE NEBO NAVŠTIVTE SVŮJ ÚŘAD

1. KONTAKTUJTE NEBO NAVŠTIVTE SVŮJ ÚŘAD

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře.

2STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

2. STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

V případě, že obec nemá svůj formulář žádosti pro povolení splátkového kalendáře, můžete využít náš vzor.

Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

3DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

3. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • E-mail
 • Pošta
 • Osobně na pobočce

To, jestli je možné poslat žádost e-mailem, si prosím ověřte na svém úřadě.

Existují 2 způsoby jak požádat o splátkový kalendář:

Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

1) Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

Žádost můžete vyplnit přímo na pobočce, pracovníci vám s podáním rádi pomohou.

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

2) Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 4 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře u vaší pobočky.

Jaké jsou základní podmínky?

 • Máte povinnost hradit běžné pojistné.
 • Nemáte uzavřenou jinou dohodu o splátkách, která je porušována.
 • Nejste v insolvenci a není podán návrh na prohlášení konkurzu na Váš majetek.
 • Pokud již byla zahájena exekuce, musíte si domluvit případný splátkový kalendář přímo s exekutorským úřadem, který dluh vymáhá.

3STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

3. STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

4. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • E-mail
 • Pošta
 • Osobně na pobočce

Existují 2 způsoby jak požádat o splátkový kalendář:

Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

1) Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

Žádost můžete vyplnit přímo na pobočce, pracovníci vám s podáním rádi pomohou.

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

2) Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 4 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře u vaší pobočky.

Jaké jsou základní podmínky?

 • Máte povinnost hradit běžné pojistné.
 • Nemáte uzavřenou jinou dohodu o splátkách, která je porušována.
 • Nejste v insolvenci a není podán návrh na prohlášení konkurzu na Váš majetek.
 • Pokud již byla zahájena exekuce, musíte si domluvit případný splátkový kalendář přímo s exekutorským úřadem, který dluh vymáhá.

3STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

3. STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

4. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • E-mail
 • Pošta
 • Osobně na pobočce

Existují 2 způsoby jak požádat o splátkový kalendář:

Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

1) Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

Žádost můžete vyplnit přímo na pobočce, pracovníci vám s podáním rádi pomohou.

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

2) Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 4 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře u vaší pobočky.

Jaké jsou základní podmínky?

 • Máte povinnost hradit běžné pojistné.
 • Nemáte uzavřenou jinou dohodu o splátkách, která je porušována.
 • Nejste v insolvenci a není podán návrh na prohlášení konkurzu na Váš majetek.
 • Pokud již byla zahájena exekuce, musíte si domluvit případný splátkový kalendář přímo s exekutorským úřadem, který dluh vymáhá.

3STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

3. STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

4. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • E-mail
 • Pošta
 • Osobně na pobočce

Existují 2 způsoby jak požádat o splátkový kalendář:

Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

1) Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

Žádost můžete vyplnit přímo na pobočce, pracovníci vám s podáním rádi pomohou.

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

2) Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 4 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře u vaší pobočky.

Jaké jsou základní podmínky?

 • Máte povinnost hradit běžné pojistné.
 • Nemáte uzavřenou jinou dohodu o splátkách, která je porušována.
 • Nejste v insolvenci a není podán návrh na prohlášení konkurzu na Váš majetek.
 • Pokud již byla zahájena exekuce, musíte si domluvit případný splátkový kalendář přímo s exekutorským úřadem, který dluh vymáhá.

3STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

3. STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

4. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • E-mail
 • Pošta
 • Osobně na pobočce

Existují 2 způsoby jak požádat o splátkový kalendář:

Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

1) Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

Žádost můžete vyplnit přímo na pobočce, pracovníci vám s podáním rádi pomohou.

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

2) Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 4 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře u vaší pobočky.

Jaké jsou základní podmínky?

 • Máte povinnost hradit běžné pojistné.
 • Nemáte uzavřenou jinou dohodu o splátkách, která je porušována.
 • Nejste v insolvenci a není podán návrh na prohlášení konkurzu na Váš majetek.
 • Pokud již byla zahájena exekuce, musíte si domluvit případný splátkový kalendář přímo s exekutorským úřadem, který dluh vymáhá.

3STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

3. STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

4. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • E-mail
 • Pošta
 • Osobně na pobočce

Existují 2 způsoby jak požádat o splátkový kalendář:

Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

1) Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

Žádost můžete vyplnit přímo na pobočce, pracovníci vám s podáním rádi pomohou.

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

2) Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 4 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře u vaší pobočky.

Jaké jsou základní podmínky?

 • Máte povinnost hradit běžné pojistné.
 • Nemáte uzavřenou jinou dohodu o splátkách, která je porušována.
 • Nejste v insolvenci a není podán návrh na prohlášení konkurzu na Váš majetek.
 • Pokud již byla zahájena exekuce, musíte si domluvit případný splátkový kalendář přímo s exekutorským úřadem, který dluh vymáhá.

3STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

3. STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

4. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • E-mail
 • Pošta
 • Osobně na pobočce

Existují 2 způsoby jak požádat o splátkový kalendář:

Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

1) Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

Žádost můžete vyplnit přímo na pobočce, pracovníci vám s podáním rádi pomohou.

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

2) Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 4 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře u vaší pobočky.

Jaké jsou základní podmínky?

 • Splátky se odsouhlasují nejvýše na 15 měsíců.
 • Máte povinnost hradit běžné pojistné.
 • Nemáte uzavřenou jinou dohodu o splátkách, která je porušována.
 • Nejste v insolvenci a není podán návrh na prohlášení konkurzu na Váš majetek.
 • Pokud již byla zahájena exekuce, musíte si domluvit případný splátkový kalendář přímo s exekutorským úřadem, který dluh vymáhá.

3STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

3. STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

4. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • E-mail
 • Pošta
 • Osobně na pobočce
Celní správa / Policie ČR
400 Kč správní poplatek

O splátkový kalendář můžete zažádat následovně:

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 5 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉHO ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉHO ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ

V seznamu celních útvarů na stránce Celní správy najděte pomocí mapy, seznamu poboček nebo vyhledávání příslušný celní úřad. Na detailní stránce vámi vybraného úřadu pak najdete adresu pobočky, úřední hodiny, ID datové schránky nebo číslo účtu, na který můžete poukázat správní poplatek.

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře u vaší pobočky, pod kterou podle trvalého bydliště spadáte.

3VYPLŇTE ŽÁDOST

3. VYPLŇTE ŽÁDOST

Máte 2 možnosti:

 1. Žádost o splátkový kalendář můžete podat online prostřednictvím portálu Celní správy. Podání žádosti přes portál bude ve vyřizování upřednostněno.
 1. Stáhněte si náš formulář a vyplňte ho. Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4ZAPLAŤTE SPRÁVNÍ POPLATEK

4. ZAPLAŤTE SPRÁVNÍ POPLATEK

Celní správa vyžaduje pro vyřízení žádosti zaplacení správního poplatku. Platbu je možné provést bankovním převodem nebo při podávání žádosti na podatelně (pozor, může se stát, že pokladna má jiné otevírací hodiny než podatelna).

 • Výše správního poplatku je 400 Kč.
 • Číslo účtu svého příslušného celního úřadu najdete v seznamu poboček.
 • Nezapomeňte také vyplnit předčíslí účtu, které je 7771.
 • Variabilní symbol je celé rodné číslo bez lomítka.
 • Doporučujeme do zprávy pro příjemce napsat poznámku, o jaký poplatek se jedná, a přidat své jméno (např. “Správní poplatek splátkový kalendář – Jan Novák”).

5DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

5. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • Pošta
 • Osobně na pobočce

Pozor, žádost neposílejte e-mailem! Úřady takové zaslání nerespektují a žádost nepřijmou.

Česká správa sociálního zabezpečení

O splátkový kalendář můžete zažádat následovně:

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 4 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉHO ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉHO ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ

Na mapě s pobočkami ČSSZ zvolte příslušný kraj a okres. Na kontaktní stránce vámi vybraného pracoviště následně najdete adresu pobočky, úřední hodiny, ID datové schránky nebo e-mail.

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře.

Jaké jsou základní podmínky?

 • Pokud je již dluh vymáhán daňovou exekucí, nejsou splátky možné.
 • Splátky se odsouhlasují nejvýše na 36 měsíců.
 • Další podmínky vám sdělí vaše pobočka, pod kterou podle trvalého bydliště spadáte. Záleží na individuální dohodě s příslušným úřadem.

3STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

3. STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

4. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • E-mail
 • Pošta
 • Osobně na pobočce
Finanční úřad
400 Kč správní poplatek

O splátkový kalendář můžete zažádat následovně:

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 5 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉHO ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉHO ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ

Ve vyhledávání na stránce Finanční správy zvolte příslušný kraj nebo okres. Po kliknutí na konkrétní pobočku pak na kontaktní stránce najdete adresu pracoviště, úřední hodiny, ID datové schránky nebo číslo účtu, na který můžete poukázat správní poplatek.

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře u vaší pobočky, pod kterou podle trvalého bydliště spadáte.

Jaké jsou základní podmínky?

 • Žádost musí obsahovat návrh splátkového kalendáře, tzn. návrh výše jednotlivých splátek včetně jejich časového rozložení.

3VYPLŇTE ŽÁDOST

3. VYPLŇTE ŽÁDOST

Máte 2 možnosti:

 1. Žádost o splátkový kalendář můžete podat online prostřednictvím portálu Finanční správy. Podání žádosti přes portál bude ve vyřizování upřednostněno.
 1. Stáhněte si náš formulář a vyplňte ho. Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4ZAPLAŤTE SPRÁVNÍ POPLATEK

4. ZAPLAŤTE SPRÁVNÍ POPLATEK

Finanční správa vyžaduje pro vyřízení žádosti zaplacení správního poplatku. Platbu je možné provést bankovním převodem nebo při podávání žádosti na pobočce.

 • Výše správního poplatku je 400 Kč.
 • Číslo účtu svého příslušného finančního úřadu najdete v seznamu poboček.
 • Nezapomeňte také vyplnit předčíslí účtu, které je 3711.
 • Variabilní symbol je celé rodné číslo bez lomítka.
 • Doporučujeme do zprávy pro příjemce napsat poznámku, o jaký poplatek se jedná, a přidat své jméno (např. “Správní poplatek splátkový kalendář – Jan Novák”).

5DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

5. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • Pošta
 • Osobně na pobočce

Pozor, žádost neposílejte e-mailem! Úřady takové zaslání nerespektují a žádost nepřijmou.

Obec

O splátkový kalendář můžete zažádat následovně:

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 3 kroků:

1KONTAKTUJTE NEBO NAVŠTIVTE SVŮJ ÚŘAD

1. KONTAKTUJTE NEBO NAVŠTIVTE SVŮJ ÚŘAD

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře.

2STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

2. STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

V případě, že obec nemá svůj formulář žádosti pro povolení splátkového kalendáře, můžete využít náš vzor.

Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

3DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

3. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • E-mail
 • Pošta
 • Osobně na pobočce

To, jestli je možné poslat žádost e-mailem, si prosím ověřte na svém úřadě.

Zdravotní pojišťovny
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Existují 2 způsoby jak požádat o splátkový kalendář:

Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

1) Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

Žádost můžete vyplnit přímo na pobočce, pracovníci vám s podáním rádi pomohou.

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

2) Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 4 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře u vaší pobočky.

Jaké jsou základní podmínky?

 • Máte povinnost hradit běžné pojistné.
 • Nemáte uzavřenou jinou dohodu o splátkách, která je porušována.
 • Nejste v insolvenci a není podán návrh na prohlášení konkurzu na Váš majetek.
 • Pokud již byla zahájena exekuce, musíte si domluvit případný splátkový kalendář přímo s exekutorským úřadem, který dluh vymáhá.

3STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

3. STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

4. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • E-mail
 • Pošta
 • Osobně na pobočce
Oborová zdravotní pojišťovna

Existují 2 způsoby jak požádat o splátkový kalendář:

Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

1) Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

Žádost můžete vyplnit přímo na pobočce, pracovníci vám s podáním rádi pomohou.

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

2) Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 4 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře u vaší pobočky.

Jaké jsou základní podmínky?

 • Máte povinnost hradit běžné pojistné.
 • Nemáte uzavřenou jinou dohodu o splátkách, která je porušována.
 • Nejste v insolvenci a není podán návrh na prohlášení konkurzu na Váš majetek.
 • Pokud již byla zahájena exekuce, musíte si domluvit případný splátkový kalendář přímo s exekutorským úřadem, který dluh vymáhá.

3STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

3. STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

4. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • E-mail
 • Pošta
 • Osobně na pobočce
Revírní bratrská pokladna

Existují 2 způsoby jak požádat o splátkový kalendář:

Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

1) Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

Žádost můžete vyplnit přímo na pobočce, pracovníci vám s podáním rádi pomohou.

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

2) Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 4 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře u vaší pobočky.

Jaké jsou základní podmínky?

 • Máte povinnost hradit běžné pojistné.
 • Nemáte uzavřenou jinou dohodu o splátkách, která je porušována.
 • Nejste v insolvenci a není podán návrh na prohlášení konkurzu na Váš majetek.
 • Pokud již byla zahájena exekuce, musíte si domluvit případný splátkový kalendář přímo s exekutorským úřadem, který dluh vymáhá.

3STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

3. STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

4. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • E-mail
 • Pošta
 • Osobně na pobočce
Vojenská zdravotní pojišťovna

Existují 2 způsoby jak požádat o splátkový kalendář:

Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

1) Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

Žádost můžete vyplnit přímo na pobočce, pracovníci vám s podáním rádi pomohou.

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

2) Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 4 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře u vaší pobočky.

Jaké jsou základní podmínky?

 • Máte povinnost hradit běžné pojistné.
 • Nemáte uzavřenou jinou dohodu o splátkách, která je porušována.
 • Nejste v insolvenci a není podán návrh na prohlášení konkurzu na Váš majetek.
 • Pokud již byla zahájena exekuce, musíte si domluvit případný splátkový kalendář přímo s exekutorským úřadem, který dluh vymáhá.

3STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

3. STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

4. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • E-mail
 • Pošta
 • Osobně na pobočce
Všeobecná zdravotní pojišťovna

Existují 2 způsoby jak požádat o splátkový kalendář:

Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

1) Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

Žádost můžete vyplnit přímo na pobočce, pracovníci vám s podáním rádi pomohou.

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

2) Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 4 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře u vaší pobočky.

Jaké jsou základní podmínky?

 • Máte povinnost hradit běžné pojistné.
 • Nemáte uzavřenou jinou dohodu o splátkách, která je porušována.
 • Nejste v insolvenci a není podán návrh na prohlášení konkurzu na Váš majetek.
 • Pokud již byla zahájena exekuce, musíte si domluvit případný splátkový kalendář přímo s exekutorským úřadem, který dluh vymáhá.

3STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

3. STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

4. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • E-mail
 • Pošta
 • Osobně na pobočce
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Existují 2 způsoby jak požádat o splátkový kalendář:

Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

1) Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

Žádost můžete vyplnit přímo na pobočce, pracovníci vám s podáním rádi pomohou.

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

2) Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 4 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře u vaší pobočky.

Jaké jsou základní podmínky?

 • Máte povinnost hradit běžné pojistné.
 • Nemáte uzavřenou jinou dohodu o splátkách, která je porušována.
 • Nejste v insolvenci a není podán návrh na prohlášení konkurzu na Váš majetek.
 • Pokud již byla zahájena exekuce, musíte si domluvit případný splátkový kalendář přímo s exekutorským úřadem, který dluh vymáhá.

3STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

3. STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

4. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • E-mail
 • Pošta
 • Osobně na pobočce
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Existují 2 způsoby jak požádat o splátkový kalendář:

Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

1) Zažádejte o splátkový kalendář osobně na pobočce

Žádost můžete vyplnit přímo na pobočce, pracovníci vám s podáním rádi pomohou.

Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

2) Vyplňte žádost a doručte ji vámi preferovaným způsobem

Podání žádosti se skládá z 4 kroků:

1VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

1. VYHLEDEJTE SI KONTAKTNÍ ÚDAJE SVÉ MÍSTNÍ POBOČKY

2KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

2. KONTAKTUJTE PRACOVIŠTĚ

Zeptejte se na konkrétní podmínky povolení splátkového kalendáře u vaší pobočky.

Jaké jsou základní podmínky?

 • Splátky se odsouhlasují nejvýše na 15 měsíců.
 • Máte povinnost hradit běžné pojistné.
 • Nemáte uzavřenou jinou dohodu o splátkách, která je porušována.
 • Nejste v insolvenci a není podán návrh na prohlášení konkurzu na Váš majetek.
 • Pokud již byla zahájena exekuce, musíte si domluvit případný splátkový kalendář přímo s exekutorským úřadem, který dluh vymáhá.

3STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

3. STÁHNĚTE SI FORMULÁŘ A VYPLŇTE HO

Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu nemusí uložit.

4DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

4. DORUČTE PODEPSANOU ŽÁDOST I S PŘÍPADNÝMI PŘÍLOHAMI

Vyberte si jeden z následujících způsobů a použijte vyhledané kontaktní údaje z kroku 1:

 • Datová schránka
 • E-mail
 • Pošta
 • Osobně na pobočce

Nevíte si s žádostí rady?
Obraťte se na bezplatnou dluhovou poradnu.

Na dluhy nemusíte být sami. Existují organizace, které vám zdarma poradí.

 • Your Title Goes Here 50% 50%