Přinášíme přehledná data o exekucích vedených státem

V grafech najdete souhrnný počet lidí, vůči kterým vede Celní správa, Finanční správa, ČSSZ a VZP daňovou či správní exekuci, jejich podíl v krajích, celkovou a průměrnou vymáhanou částku a další statistiky včetně srovnání mezi jednotlivými institucemi.
Ilustrace - muž s grafy

Data o exekucích vedených státem

Grafy jsou interaktivní – na jednotlivé části grafů můžete kliknout a data se pak přizpůsobí vašemu výběru. Pokud na část grafu pouze najedete myší, zobrazí se vám informační bublina s více informacemi. Stejně tak si můžete u konkrétních institucí data filtrovat například podle kraje, věku apod. Filtry jsou rozdílné u každé instituce a vychází z povahy dat, která nám byla institucemi poskytnuta.

Jazyk ovládacích prvků u grafů, filtrů a podoba zkratek měn (mld. Kč vs. bn Kč) nebo číselných zápisů (desetinné čárky vs. tečky) jsou závislé na nastavení jazyka vašeho prohlížeče.

Celní správa nevymáhá jen dluhy za nezaplacené CLO, ale jako státní vymahač vede daňové exekuce zejména nezaplacené pokuty u Policie ČR a pomáhá exekučně vymáhat dluhy obcím.

Tato data jako jediná obsahují pouze celkové množství dluhů. Podíl dluhů, který Finanční správa vymáhá prostřednictvím daňové exekuce doplníme v následujících měsících.

Finanční správě lidé nejčastěji dluží na dani z příjmu (38 %) a DPH (35 %).

Správní exekuce vedené ČSSZ představují dlužné pojistné a penále na sociálním pojištění. ČSSZ bohužel neposkytla rozložení dle výše dluhu a věku.

Nejvíce zasažené regiony jsou kraje Liberecký, Ústecký, Královehradecký a Středočeský.

Daňové exekuce vedené VZP představují dlužné pojistné a penále na zdravotním pojištění. VZP v rámci vymáhání exekucí kombinuje vymáhání prostřednictvím daňové exekuce a soukromých exekutorů.
Srovnání institucí
Celní správa
Celní správa nevymáhá jen dluhy za nezaplacené CLO, ale jako státní vymahač vede daňové exekuce zejména nezaplacené pokuty u Policie ČR a pomáhá exekučně vymáhat dluhy obcím.
Finanční správa
Tato data jako jediná obsahují pouze celkové množství dluhů. Podíl dluhů, který Finanční správa vymáhá prostřednictvím daňové exekuce doplníme v následujících měsících. Finanční správě lidé nejčastěji dluží na dani z příjmu (38 %) a DPH (35 %).
ČSSZ

Správní exekuce vedené ČSSZ představují dlužné pojistné a penále na sociálním pojištění. ČSSZ bohužel neposkytla rozložení dle výše dluhu a věku.

Nejvíce zasažené regiony jsou kraje Liberecký, Ústecký, Královehradecký a Středočeský.

VZP
Daňové exekuce vedené VZP představují dlužné pojistné a penále na zdravotním pojištění. VZP v rámci vymáhání exekucí kombinuje vymáhání prostřednictvím daňové exekuce a soukromých exekutorů.